JBS Unix Solutions

    home |     contact
Adres:
JBS Unix Solutions
Bongerd 154
8212 BJ Lelystad
E-mail: info@jbs-us.nl

Tarieven

Alle prijzen genoemd in dit document zijn in euros, exclusief BTW. Hierbij wordt de service beperkt tot unix systemen.

Installatie kosten:

Webhosting (1e domein):€ 25,=
Extra domein:€ 10,=
Doorverwijs webserver:€ 15,=
Server:€ 750,=

Producten:

Webhosting minimal:€ 5,= p/mnd
Webhosting light:€ 10,= p/mnd
Webhosting:€ 15,= p/mnd
Extra domein (nl/com/net/org):€ 15,= p/jr
Extra domein (ander):kostprijs, min € 15,= p/jr
Verkeer buiten contract per GB:€ 1,= p/mnd
Diskgebruik buiten contract per GB:€ 1,= p/mnd
Basis Beheer:€ 400,= p/mnd
Basis Beheer 7*24:€ 750,= p/mnd
Totaal Beheer 7*24:€ 1000,= p/mnd
Consultancy bij contract:€ 50,= p/u (100% tarief)
Consultancy normaal:€ 75,= p/u (100% tarief)

Tarieven per uur:

ma-vr 8:00 - 20:00:100%
ma-vr 20:00 - 8:00:135%
za 8:00 - 18:00:150%
za 0:00 - 8:00 & 18:00 - 24:00:200%
zo 0:00 - 24:00:250%

Contractduur:

Afgesloten contracten hebben een geldigheid van 1 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar na aflopen van deze periode. Het contract is door beide partijen na het 1e jaar met een opzegtermijn van 1 maand te beeindigen. Bij voortijdige beeindiging door de klant geld een boete van 50% voor het restant van de looptijd van het contract. De contracten zijn gebaseerd op een verwacht aantal uren per maand dat nodig zal zijn voor het uitvoeren van het contract. Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat voor de betreffende omgeving structureel meer tijd nodig is dan behoudt JBS Unix Solutions zich het recht voor om een andere contractsvorm aan te bieden of het contract, met in achtneming van de opzegperiode, te beeindigen.

Onderhoudswindow:

Maandag van 18:00 - 22:00
Dit window kan in overleg verplaatst worden.
Hier kan gebruik van gemaakt worden indien dit noodzakelijk is. Gebruik van het onderhoudswindow wordt een week van te voren melding van gemaakt. Indien onderhoud niet mogelijk is in het window dient de klant hier uiterlijk 3 werkdagen van te voren (normaliter woensdag voor 18:00) bezwaar tegen te maken. Hierbij dient dan aangegeven te worden wanneer het onderhoud wel uitgevoerd kan worden.

Service level:

Webhosting en Basisbeheer:

 
Response storingen:1 werkdag
Afhandeling changes:1 werkweek

Basis Beheer 7*24:

 
Response storingen:2 uur
Afhandeling changes:3 werkdagen

Totaal Beheer 7*24:

 
Response storingen:1 uur tijdens kantoor uren
2 uur buiten kantoor uren
Afhandeling changes:3 werkdagen

Installatie patches:

Bij installatie van patches worden deze van te voren getest op een testsysteem. Indien de klant een aparte test wenst op de eigen productie omgeving dan dient een testsysteem ter beschikking worden gesteld, of wordt er geen uptime gegarandeerd tijdens het uitvoeren van de test op het productie systeem.

Backup service:

Indien de backup door JBS Unix Solutions wordt geregeld dan wordt wordt alleen de verantwoording voor het correct uitvoeren van de backup gedragen door JBS Unix Solutions. De hardware, media en licenties blijven de verwantwoording van de klant.

Uptime garanties:

Uptime garanties worden in overleg met de klant op basis van de hardware en het onderhoudscontract afgegeven. De volgende punten worden niet meegenomen in de berekening voor de uptime garantie:

Root bevoegdheid:

Deze ligt voor 100% bij JBS Unix Solutions. JBS Unix Solutions kan geen verantwoording nemen voor een systeem waar geen volledige controle op kan worden uitgevoerd. Voor het stoppen/starten van de applicatie waar root bevoegdheden voor nodig zijn kunnen deze ter beschikking worden gesteld via aanvullende tools. Hierbij wordt dan alleen de rechten voor het starten/stoppen van de applicatie ter beschikking gesteld, aanpassen van de start en stop scripts wordt niet toegestaan. In gebruik name van nieuwe start/stop scripts wordt alleen uitgevoerd na inspectie van deze scripts.

Uitvoering contract:

Alle afgesloten contracten worden op basis van best effort uitgevoerd.

Aansprakelijkheid:

JBS Unix Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct danwel indirect, ontstaan door oneigenlijk en/of ongeautoriseerd gebruik van of bugs in ter beschikking gestelde services en applicaties. JBS Unix Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct danwel indirect, ontstaan door hardware storingen of storingen bij een van de toeleveranciers.

[ bovenkant ]